Archiv čísel

Listopad 2014

Listopad 2014

Milí čtenáři!
Je sice polovina listopadu, ale k Vám se dostává již nové číslo. Důvod je
jednoduchý. Na naší škole se toho děje opravdu hodně a naši redaktoři a
šéfredaktoři jsou pilní jako včeličky. Dařilo se hodně sportovcům,
vybojovali jsme hned tři stříbrná místa a to opravdu ve velké konkurenci.
Je hezké být u toho, když naše děti bojují čestným způsobem za naši
školu. Listopad je také časem pouštění draků, tak jsme si s Osmínkem
parádně zalítali. Při té příležitosti jsme pro vás napsali pohádky právě o
dracích a sami redaktoři si pohádky i ilustrovali. Také jsme navštívili
novou budovu Ekocentra Zahrady. Kde se nám moc líbilo a Honza Cindr
se nám osobně věnoval. Ve školé probíhá program Semiramis, kde se
diskutuje o vztazích ve třídě a ve společnosti a děti se lépe poznávají.
Deváťáci a osmáci se musí zajímat vážně o svou budoucnost a tak
navštívili výstavu škol , úřad práce a průmyslovou školu. Osmínek
samozřejmě přináší hodně zábavy. Tak nezapomeňte a přineste nám
řešení hádanek. Máme připravené dvě čokolády každý měsíc.

Hezké počtení přeje Pardub

Číslo časopisu:
11/2014
Říjen 2014

Říjen 2014

Milí čtenáři!
Ještě před podzimními prázdninami k vám přichází nové číslo
Osmínku, abyste si mohli vše v klidu přečíst a vyplnit naše soutěže a
zúčastnit se tak soutěže o čokoládu. Září bylo na škole ve znamení hub,
byla zde krásná výstava, kam jste přispěli krásnými výtvarnými díly a
deváťáci nasbírali přes 100 druhů hub. Skončil také azyl dětí 5. ZŠ,
kterým naše škola poskytla prostory. Začala sezóna sportovních turnajů.
Deváťáci mají první exkurzi za sebou. Redakce Osmínku výrazně
omladila, kolem věrných redaktorů Tomáše, Hanky, a Beaty (kterým bych
chtěl tímto poděkovat) máme hodně nových redaktorů z 5.A a 4.A,ze 7.B
ale i třeťáčky. Tak věřím, že se jim bude práce v Osmínku líbit a napíší
také hezké články pro Vás. Děkuji také naší šéfredaktorce ŠER, která má
s příspěvky mladších novinářů více práce.
Hezké počtení přeje Pardub

Číslo časopisu:
10/2014
Září 2014

Září 2014

Milí čtenáři, pomalu se nám chýlí první měsíc ve škole po
prázdninách ke konci. Asi vám to přijde stejně jako mně už dávno, kdy
jsme se koupali ve vlnách, chodili po horách, plavali na koupalištích,
sbírali borůvky, blbli s kamarády na chalupě, četovali bezstarostně celý
den s kamarády. Ale myslím si, že je spousta z vás, co se na školu a
hlavně na kamarády těšili.
A škola vás přivítala vyzdobená, uklizená, s odpočatými učiteli, takže
věřím, že jste strávili ve škole hezké dny a prožili mnoho zajímavého.
Naše redakce řeší každý rok problém, jak nahradit odcházející redaktory,
kteří pro Vás připravovali Osmínek roky před tím. Přihlásili se nám někteří
mladí novináři z prvního stupně, tak bych byl moc rád, kdyby se nám i
s novou redakcí, za pomocí starých osvědčených redaktorů, dařilo
přinášet každý měsíc zajímavé čtení
Pardub

Číslo časopisu:
09/2014