Archiv čísel

Říjen, Listopad 2015

Říjen, Listopad 2015

Tak po necelých dvou měsících se Vám dostává do ruky naše další premiérové čís-lo. Vlastně já ani nevím kolikáté už, ale hezké je, že vždy objevíme v našem časo-pise něco nového, hezkého, veselého okolo nás. Nyní se hodně dočtete o Africe, což je sice překvapivé, ale na naší škole probíhá projekt, kdy postupně navštívíme všechny kontinenty. A Afrika se myslím rozhodně vydařila. Ale na Vás čeká spousta dalších zajímavostí. úvahy o podzimu, redaktoři nám představili své mazlíčky, začaly sportovní soutěže a do to-ho spousty exkurzí. A to ještě otevřeně přiznávám, že naši redaktoři ne-mohou při nejlepší vůli zachytit vše, co se na naší škole děje, přijďte se také pochlubit sami, že se ve vaší třídě děje něco zajímavého, o co se chcete podělit s ostatními. Díky patří všem, co Vám toto číslo připravili a díky úplně všem, co připravují zajímavé akce pro naše děti a školu.
Hezké počtení
Pardub

Číslo časopisu:
10-11/2015
Září 2015

Září 2015

Je to zajímavé, už měsíc se učíme, ale náš zářijový Osmínek vás nechá zavzpomínat na krásné letní prázdniny. V zeměpisu jsem zjistil, že někteří byli hodně daleko, dokonce až na Floridě, někteří v bájném Řec-ku, ale hezky bylo i u nás v Čechách třeba u babičky. Super povídání o prázdninách nám dodali druháčci . Radost nám udělal Martin, který se pochlubil s medailí z atletiky, blahopřejeme. Osmínek nezahálel a po prv-ní zahřívací schůzce vyrazil do boleslavských ulic na krásnou akce Bole-slavské okruhy. Jak píši dále, na žáky čeká tento rok velké putování po kontinentech . V říjnu již začnou sportovní akce, čekají na nás turnaje ve florbalu a snad i školská liga, takže určitě nebudeme zahálet ani tento rok.
A úplně na závěr bych chtěl přivítat na-še prvňáčky a popřát jim samé hezké dny na naší škole
A copak že u násvisí obrys Afriky? Není to žádná náhoda. Pro-bíhá právě africký měsíc. Ve všech předmětech se děti seznámí aspoň kou-sek s tímto zajíma-vým kontinentem. A tak u nás zvoní s písničkou „Jedeme do Afriky“, o Africe probíhají každý týden soutěže. Nejlepší žáci dostávají odměny, na chodbách visí domorodé masky, a houpají se opice na liá-nách. Sami jsme zvědaví, co ještě všechno přijde. Prostě Osmička jede v září a říjnu do Afriky
Pardub

Číslo časopisu:
09/2015
Červen 2015

Červen 2015

Je tu poslední týden a s ním i díky pilné práci šéfredaktorky a redaktorů se k vám dostává i poslední číslo Osmínku v tomto školním roce. Každý měsíc 32 stránek zábavy a informací o naší školy je opravdu moc hezký výkon redakce Osmínku. Věřím, že se Vám školní rok povedl, že vysvědčení bude hezké a že na Vás čekají prima prázdniny, ať s mořem či bez moře. Hlavně s hodnými rodiči a dobrými kamarády. Je fajn, když svítí sluníčko, ale příroda potřebuje také déšť, a tak se nemračte, když nám o prázdninách zaprší. Přejeme tedy učitelům, žákům a všem rodičům pohodové léto a věříme, že se v září zase všichni sejdeme. A našim deváťákům bych popřál, aby se na nových školách chytli a v dobrém vzpomínali na čas strávený u nás na Osmičce

Pardub

Číslo časopisu:
06/2015