Novoroční zamyšlení 2015

Je tu nový rok 2015 a já jsem zjistil, že vlastně 3 roky neplním svou povinnost a neaktualizuji rubriku “Slovo šéfredaktora” . Tak se pokusím povzbuzen výsledky z celostátní  soutěže o nejlepší školní časopis  2014 (2.místo za web a 13. místo za časopis) vstoupit do nového roku malým zamyšlením. Možná si asi jen málo z vás uvědomí, jaká je to fuška dát každý měsíc dohromady časopis o 32 stránkách. Mapovat všechno dění na škole, zachytit ta všechna nádherná výtvarná díla s hrstkou nadšenců, kteří se podělí o své zážitky s ostatními a ve škole stráví někdy o hodinku více, než by museli. Ohromný dík patří paní šéfredaktorce ŠER (paní učitelce Pardubské), která zajišťuje konečnou grafickou úpravu, ze všech příspěvků redaktorů vybírá ty nejlepší, upravuje křížovky a osmisměrky od redaktorů, které obohacuje o obrázky, které kreslí děti. Tento rok nastala zajímavá situace. Hodně starších redaktorů opustilo základní školu, někteří starší redaktoři zanechali své práce pro nás a tak zůstalo opravdu méně zkušených. Velký dík patří Tomášovi, Hance a Beátě. Co je ale zajímavé a moc pěkné, přihlásili se nám mladí redaktoři z prvního stupně. Sice to je někdy problém s psaním, vůbec naučit se i práci s počítačem, která je pro náš časopis velmi důležitá, ale vynahrazují to svým elánem. Také děkuji všem, kteří nám občas pomůžou a napíší, i když nejsou v redakci, ale podělí se tak o zcela jedinečné zážitky. Opravdu si myslím, že Osmínek tu je pro všechny jako kronika naší školy a to již asi 8 let. Stačí zalistovat v archívu a to myslím většina z vás ocení na srazech s třídami, až budete vy sami maminky a tatínkové. Ale to jsem opravdu odběhl do daleké budoucnosti, teď bych chtěl popřát Osmínku hodně hezkých společných zážitků, zajímavé reportáže a spousty spokojených čtenářů.

???????????????????????????????

Komentáře jsou zakázány.