Led 05

Redakční rada při práci

Nový rok  zahájili redaktoři Osmínku  prácí na   lednovém čísle opět v naší počítačové učebně, našem novinářském domovu, kde se však  scházíme 1 x 2 za měsíc, protože většinou jsme v terénu. Tentokrát se redaktoři seznámili s novou webovou stránkou, která vznikla přes vánoční prázdniny. Věříme, že jak v této učebně, tak doma na našich počítačích připravíme pro své čtenáře zajímavé články, které si budou moc přečíst i přímo na internetu.

Ondřej Pardubský